Reklamation och retur

Retur

Enligt konsumentskyddslagen har köparen rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från mottagning av både produkten och orderbekräftelsen. Köparen har alltså 14 dagar på sig att bekanta sig med produkten efter att ha mottagit den och på så sätt säkerställa sitt köpbeslut. Om produkten inte uppfyller förväntningarna kan den bytas eller returneras inom 14 dagar. Den produkt som ska bytas eller returneras måste vara oanvänd och i säljbart skick.

Konsumenträtten förpliktar konsumenten att meddela säljaren om retur av produkten innan returen genomförs. Ångerrätten räknas från den dag då kunden har mottagit produkten, eller från dess senast levererade produkt. Observera att produkten inte får användas. Det är därför viktigt att försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet i förväg. Kunden ansvarar själv för problem med oförenlighet. Pisla Oy tar inte ansvar för till exempel eventuella kompatibilitetsproblem med andra befintliga produkter eller komponenter.

Ångerrätten upphör om köpet inte har återkallats inom föreskriven tid eller om den returnerade produkten inte är i oanvänt skick. Avlägsnande av skyddsförpackning, tejp, klistermärke eller försegling leder till att ångerrätten upphör. Alla begränsningar enligt konsumentskyddslagens kapitel 6 gäller för kundens ångerrätt.

Vid distansförsäljning finns det enligt konsumentskyddslagens kapitel 6 inte någon ångerrätt om den köpta produkten har tillverkats eller modifierats enligt kundens önskemål, dvs. som en specialbeställning, och den inte kan säljas vidare utan anmärkningsvärd ekonomisk förlust. 

Kundreturer
Returen ska göras med ett returformulär som kan begäras från Pislas kundtjänst. Returformuläret och -instruktionerna kan tillhandahållas från Pislas kundtjänst via e-post på adressen asiakaspalvelu@pisla.fi eller under öppettiderna på telefonnummer 010-8432 111.
 
Kunden är skyldig att på egen bekostnad returnera produkten till försäljaren med den kurirtjänst som kunden har valt. Vid returer är försäljaren skyldig att återbetala eventuella leveranskostnader enligt normalpriset för leverans. Snabbleveranser och hemleveranser enligt kundens särskilda önskemål ersätts enligt grundpriset för paket. 

Hanteringen av byten och returer tar cirka 1–3 veckor. Returbeloppet krediteras via samma betalningsmetod som användes för att betala beställningen i webbshopen. Om produkten du har fått är trasig eller felaktig, eller om du har fått fel produkt på grund av ett plockfel, kan du returnera den till vårt lager för undersökning som en kundretur. Pisla betalar fraktkostnaden för returen.
Posti:s kontraktsnummer för kundretur är 601994
Matkahuolto:s kontraktsnummer för kundretur är 9508859

Icke-uthämtade sändningar
Enligt konsumentskyddslagen (Konsumentskyddslagens kapitel 5, paragraf 25§) har Pisla Oy rätt till ersättning för de särskilda kostnader som uppstår i samband med ingående och genomförande av avtal. En icke-uthämtad post- eller paketsändning utgör inte en korrekt återkallelse enligt konsumentskyddslagen. Av denna anledning har Pisla Oy rätt till ersättning för portokostnader för sändningen. Pisla Oy fakturerar kunden för portokostnaden för brevet/paketet samt eventuella andra kostnader relaterade till den icke-uthämtade sändningen. Pisla Oy förbehåller sig även rätten att avslå att skicka leveranser till kunder som inte har hämtat sina tidigare beställningar av produkter från Muurikka.fi-webbshopen. 

Garanti och återbetalningar

Garantitiden anges i produktbeskrivningen samt i orderbekräftelsen och/eller -kvittot. Alla våra sålda produkter har minst 14 dagars garanti. Garantitiden är inte beroende av produktens faktiska användningsdatum utan räknas i kalenderdagar från inköpsdagen. 

Eventuella garantireturer skall skickas som kundretur genom Posti eller Matkahuolto på samma sätt eller liknande förpackat som den ursprungliga försändelsen. Garantin upphör om produkten skadas i posten på grund av avsändarens vårdslöshet. Försändelsen ska innehålla det ursprungliga inköpskvittot eller en kopia av det samt en felbeskrivning. Instruktioner och kundreturavtal för garantiåterlämningar kan beställas från vår kundservice via e-post eller under öppettiderna per telefon. 

Om produkten inte har något fel, debiterar vi en undersökningsavgift på 20 euro. Även för tydligt felaktiga eller obefogade returer förbehåller vi oss rätten att ta ut en rimlig undersökningsavgift. Enligt kundreturavtal för kundreturer betalar Pisla Oy fraktkostnaderna för garantireturerna i båda riktningarna. Vi löser inte ut försändelser med postförskott till Matkahuolto eller Posti. 

Om produkten har ett fel enligt konsumentskyddslagen har konsumenten rätt till återbetalning. Primärt strävar vi efter att åtgärda felet eller byta ut produkten till en felfri eller likvärdig produkt. Som sekundäralternativ kan vi överväga att kompensera felet med prisavdrag. Hävande av köp är det sista alternativet. Överenskomna återbetalningar betalas alltid med banköverföring så snart som möjligt, men dock senast 30 dagar efter att affären har hävts. Återbetalningar görs inte i kontanter. 

Bruksanvisningar och produktstöd

Om inget annat anges, medföljer bruksanvisningar för butiksförpackade produkter. Våra sålda produkter är delvis specialprodukter och det förväntas att installatörerna är kunniga. Om kunden är osäker på installationen av enheten bör detta nämnas vid inköpet. Vi erbjuder produktstöd för alla våra sålda produkter.

Reklamationer

Alla reklamationer som berör leveransen ska skickas inom sju (7) dagar efter mottagandet av produkten. Reklamationen kan skickas elektroniskt eller skriftligt med det feedbackformulär som finns tillgängligt från vår kundservice.

Kundservicens kontaktuppgifter
asiakaspalvelu@pisla.fi

Pisla Oy
Pisla asiakaspalvelu
Teollisuustie 6-8
44500 VIITASAARI

Integritet

REGISTERBESKRIVNING ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN (523/99) 10 §
Registeransvarig: Pisla Oy, Teollisuustie 6-8, 44500 Viitasaari. FO-nummer: 1934519-9.

Ansvarig person för registret: Sinikka Lindlöf, sinikka.lindlof@pisla.fi.

Registerns namn: Pisla Shop kundregister.

Syfte med registret: Registret används endast för att sköta och underhålla kundförhållandet mellan Pisla och konsument. Kundregisterinformationen kan användas för direktmarknadsföring om kunden inte har förbjudit detta.

Information i registret: Kundens grunduppgifter: efternamn, förnamn, distributionsadress, postnummer, ort, hem- och/eller mobiltelefonnummer och e-postadress. 

I registret sparas kundens tillstånd att skicka marknadsföringskommunikation från Pisla-koncernen via e-post eller mobiltelefon. 

Information relaterad till konsumentköp: Pisla Oy följer sekretessskyldigheten. Informationen om enskilda kunder lämnas endast ut enligt lagstadgad anmälningsplikt, antingen på begäran från kunden själv eller myndigheter. 

Alla ovanstående villkor omfattas av finsk lag. Eventuella tvister hanteras i första hand mellan parterna och i yttersta fall genom domstolsprocess vid Jyväskylä tingsrätt.